>
 
نوشته شده توسط : مصطفی قهرمانی

وبلاگ مصطفی قهرمانی(خبرنگار):


سوتی های خنده دار


وطنی...


مصطفی قهرمانی(خبرنگار): از سوتی های خنده داری که در کشور عزیزمان ایران اتفاق افتاده است حتما دیدن کنید. من  به جای شما بودم یک لحظه هم صبر نمی کردم و وارد ادمه مطلب می شدم و این عکس ها را می دیدیم...


http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/553456_497579080267518_2023932855_n.jpg

  http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/574854_10151680967470656_1848667886_n.jpg   http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/574959_489835564375203_1880471807_n.jpg   http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/575726_495236363835123_986043814_n.jpg   http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/580970_491225924236167_1969244176_n.jpg   http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/599815_480200132005413_1562413426_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/599831_477458775612882_1955236947_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/600706_481483565210403_925204878_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/8017_491513317540761_1653040150_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/8058_496911663667593_1736563337_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/181019_481427988549294_2031968158_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/205340_484528968239196_333790614_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/217878_500054070020019_1510473369_n.jpg   http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/255343_499427900082636_190444660_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/293823_488593984499361_45092047_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/303645_485767638115329_1168950985_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/306744_495817610443665_2004359481_n.jpg   http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/307053_482123018479791_1896568692_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/376378_497065703652189_559739025_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/387061_499637710061655_502710732_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/396920_490922444266515_180053637_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/401946_480087885349971_500019_n.jpg       http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/425150_490577644300995_568359401_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/479900_490552174303542_2124261419_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/483910_496318357060257_866562268_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/523496_491051960920230_1067320864_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/528778_490671767624916_25516365_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/531367_493688510656575_1468785692_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/533342_477687115590048_996683714_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/541698_491209324237827_1933922374_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/544998_492296634129096_865798752_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/548118_498576370167789_1387746821_n.jpg     http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/549742_499277783430981_479124794_n.jpg       http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/553456_497579080267518_2023932855_n.jpg       http://up05.persianfun.info/img/91/5/faghat-dar-iran-1/558129_499865686705524_373852963_n.jpg   


تاریخ انتشار : یکشنبه 26 شهریور 1391 | نظرات (0)
 
   
نوشتن را با نگارش انشایی در کلاس دوم راهنمایی آغاز کردم؛ معلم گفت درباره داستان "پهلوان نه قهرمانی" انشایی بنویسیم و من در وصف "پوریای ولی" یکی از بزرگترین پهلوان ایران انشایی نوشتم؛او قرار بود با یک کشتی گیر مسابقه بدهد اما به دلیل خوشحال کردن دل مادر رقیبش، جوانمردانه بازنده میدان کشتی می شود. معلم انشاء از همکلاسی هایم خواست تا تشویقم کنند و همان تشویق،جرقه ای برایم بود و شعر این داستان را در ذهنم ماندگار کرده است: گر بر سرنفس خود امیری مردی، برکورو کر ار نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ی بگیری مردی